bip.gov.pl
RSS
A A A K

Wersje archiwalne: Dokumenty i zarządzenia

Wersja z dnia: 31.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja strony

Wersja z dnia: 05.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja w Zarządzeniu nr 22/2019 w sprawie inwentaryzacji okresowej

Wersja z dnia: 03.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania oceny możliwości odbioru końcowego robót pn. "Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza71"

Wersja z dnia: 02.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Zarządzenie nr 23 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 29 listopada 2019 w sprawie zmiany w Zarządzeniu 22/2019 z dnia 29 listopada 2019 w sprawie inwentaryzacji okresowej

Wersja z dnia: 02.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja danych

Wersja z dnia: 28.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury nr 22.2019 z dnia 29.11.2019 w sprawie inwentaryzacji okresowej

Wersja z dnia: 28.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 08.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 28.11.2019 r. oraz Zarządzenie nr 20/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 28.11.2019r.

Wersja z dnia: 10.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 08.10.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na "Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71 w Suwałkach" - wysposażenie

Wersja z dnia: 05.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 09.09.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na "Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71 w Suwałkach"

Wersja z dnia: 05.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Zarządzenie nr 17/2019 r. Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 5.09.2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Wersja z dnia: 04.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 16.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 20.08.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej

Wersja z dnia: 13.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko instruktora tańca ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Suwalszczyzna"

Wersja z dnia: 18.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie nr 14/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej

Wersja z dnia: 18.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowano Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 16.07.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury

Wersja z dnia: 05.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowano Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 15.07.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2018 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu monitoringu wizyjnego w Suwalskim Ośrodku Kultury

Wersja z dnia: 05.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowano Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 3.06.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Wersja z dnia: 03.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowano Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 3.06.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Wersja z dnia: 01.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 29.03.2019 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację projektu wieloletniego (2017-2019) dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: ,,DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna"

Wersja z dnia: 06.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie: Zarządzenie nr 8/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2012 r. z dnia 02.11.2012 r. Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

Wersja z dnia: 05.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 05.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 26.02.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach

Wersja z dnia: 28.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie nr 7 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 4.03. 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2018 r. z dnia 7.05.2018 r. Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury w sprawie szczegółowych zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Wersja z dnia: 27.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 21.02.2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 18/2012 z dnia 19.12.2012 r. Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wersja z dnia: 21.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 21.02.2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 18/2012 z dnia 19.12.2012 r. Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wersja z dnia: 04.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 19.02.2019 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Wersja z dnia: 28.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zarządzeń nr 1/2019, 2/2019 i 3/2019

Wersja z dnia: 14.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zarządzenia

Wersja z dnia: 28.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zarządzenia

Wersja z dnia: 05.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zarządzenia

Wersja z dnia: 05.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana koloru

Wersja z dnia: 10.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zarządzenia

Wersja z dnia: 10.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana koloru

Wersja z dnia: 09.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zarządzenia

Wersja z dnia: 09.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: usunięcie załącznika

Wersja z dnia: 09.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zarządzenia

Wersja z dnia: 09.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana koloru

Wersja z dnia: 09.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zarządzenia

Wersja z dnia: 08.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: zdjęcie zarządzenia

Wersja z dnia: 08.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: kolor

Wersja z dnia: 20.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zarządzenia

Wersja z dnia: 19.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana zarządzenia

Wersja z dnia: 19.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: kolor

Wersja z dnia: 10.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zarządzenia

Wersja z dnia: 28.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 26.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zarządzeń

Wersja z dnia: 12.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie Zarządzenia nr 9/2018 r. Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dn. 25.06.2018 w sprawie zmiany nazwy Regulaminy udzielania zamówień publicznych

Wersja z dnia: 11.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana koloru tekstu

Wersja z dnia: 11.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 24.05.2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym słuzącym do przetwarzania danych osobowych

Wersja z dnia: 11.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: poprawa pliku Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 24.05.2018 w sprawie regulaminu monitoringu wizyjnego w Suwalskim Ośrodku Kultury

Wersja z dnia: 11.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: kolor

Wersja z dnia: 11.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 24.05.2018 r. w sprawie regulaminu imprez i wydrzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury

Wersja z dnia: 08.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zarządzenia - Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji i sprzedazy biletów w Suwalskim Ośrodku Kultury

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 24.05.2018 w sprawie regulaminu monitoringu wizyjnego w Suwalskim Ośrodku Kultury

Wersja z dnia: 14.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie RODO: OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA SUWALSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Wersja z dnia: 24.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zarządzenia nr 4/2018 dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 7.05.2018r. w sprawie szczegółowych zasad przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Wersja z dnia: 23.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 21.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 19.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wersja z dnia: 10.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 21.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 11.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 01.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 29.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 23.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 03.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja